Preview Mode Links will not work in preview mode

Najlepszy tekst tygodnia


Mar 5, 2019

Zapraszamy do odsłuchania reportażu Edyty Żemły, Marcina Wyrwała i Pawła Ławińskiego o tym, jak wojskowe sądy zajęły się ofiarą molestowania seksualnego.