Preview Mode Links will not work in preview mode

Najlepszy tekst tygodnia


Feb 3, 2020

Wiktor zdążył jeszcze zdać egzamin ósmoklasisty na dziewięćdziesiąt osiem procent. Pochwalił się mamie i prosto ze szkoły pojechał rzucić się pod pociąg metra.